Dagdag pa rito ang aking pagnanais na imulat ang mga tao sa tunay na kalagayan ng bansa lalo na sa politikal na aspeto nito.Sa tuwing umuuwi kasi ako sa aming probinsya sa Zambales, nakikita kong hindi sila mulat sa tunay nating kalagayan.Ni hindi nga nila batid na ang lipunang kanilang ginagalawa ay isang malaking tatsulok at sila ay bahagi ng siyamnapu’t siyam na bahagdan na naghahati-hati lamang sa isang bahagdan ng yaman ng bansa.

kwento ng pagdating ni magellan sa pilipinas-1

Ngunit kung akala ko ay ganoon lamang iyon kadali, nagkakamali pala ako.

Ang pagiging kabahagi ng Cen PEG ngayong tag-araw ay isang nakakapagod na karanasan hindi lamang sa pampisikal na aspeto kung hindi pati na rin sa pang-intelektwal.

Sa umpisa pa lamang ay kinakabahan na ako dahil kahit pa ilang beses na akong nagpagala-gala sa UP Diliman, ni minsan ay hindi ko man lang narating ang kinatatayuan ng College of Social Work Services and Development (CSWSD).

Kaya naman naging isang malaking tulong ang mga panutong ibinigay nina Reinere at Bianca sa aming Facebook group.

Maaga na rin akong nagising at bumiyahe dahil hindi ko pa gamay kung gaano katagal ang biyahe at ang paghahanap ko sa Cen PEG.

Sa buti at awa naman ang Diyos ay narating ko ang opisina bago pa man ang itinakdang oras ng pagkikita.Nahati sa apat na bahagi ang oryentasyon sa Cen PEG. Sadyang nakakatuwa naman na bukod sa mga UPM Political Science Batch 2014, makakasama rin naming si Mia Baygan, isang mag-aaral sa kursong Edukasyon sa UP Diliman.Ito ang unang araw ng isang masaya at kapana-panabik na Practicum.Hindi rin maikakailang isa itong tag-araw na hitik na hitik sa pakikipagsapalaran at pagsubok.Isang natupad na pangarap ang maging kabahagi ako ng Center for People Empowerment and Governance (Cen PEG) sa taong ito.Lubos ko kasing pinapangarap ang makapagtrabaho sa gobyerno pagkatapos sa kolehiyo.